Konfirmasjon 2019

SØKNADSFRIST FOR LEIE AV NAUSTE TIL KONFIRMASJON I 2019 . ER SATT TIL 30.6.18 PRIS KR. 1000.- PR. DAG. TREKNING BLIR UTFØRT 1.7.2018. DETTE ER ET TILBUD KUN FOR MEDLEMMET OG DERES BARN/ STEBARN. DET HAR INGEN HENSIKT Å SØKE FØR DERE HAR FÅTT DATOEN. DERSOM DERE HAR BEHOV FOR OVERNATTING, KAN DERE RESERVERE MAX…