Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

laksefiske i etne-elva 2023

                            LAKSEFISKE I ETNE-ELVA; Følgende gode soner/datoer har vi fått tildelt sesongen 2023 : 21.06-sone 18. 23.06-sone 17. […]