Turtilbod

Mål

Målet med turane er å få folk med på felles ettermiddagsaktivitet og gjerne gå og finne nye turmål med kollegaer. Telltur er blitt et populært tiltak i regi av Friluftsrådet Vest og de enkelte Turlaga i kommunen i distriktet. Me hadde derfor som mål å sette opp en del av disse turane i programmet for våren og hausten.

Generell turinformasjon

  1. Turane startar primært kl. 17.00 Der det er behov for transport vil ein informera om felles møteplass for samla køyring. Denne informasjon vil komme før den enkelte tur.
  2. Fordi me har mykje «vær» her på vestlandet prøver me å sjå ann vêrmeldinga slik at turdagane vil variera. I planen har me satt opp veke nr. (oddetallsveker)
  3. Det kan bli spontanturar utover dette.
  4. Alle tek med seg eigen mat og drikke til turen.
  5. Cognizant sine medlemmer på Stord inviteres og til å være med på turene
  6. Turene starter primært kl.17.00. Der det er behov for transport vil en informere om felles møteplass for samla kjøring . Denne infoen vil komme før den enkelte turen.