Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Vår- og haustprogram 2017

Turgruppa Kværner  på Stord

Vår- og haustprogram 2017

 

Turgruppa er klar for nye turar.

 

Vårprogrammet: NB! 6 Partalsveker + 1 oddetalsveke pga. SFT turprogram

1.Tirsdag 21.03.2017     Vad-Grov-Vad 10,3 km (2t.15min. gangtid)          Ca. 2,5-3 t.

  1. Torsdag 06.04.2017  Siggjo 474 m.o.h. (Bømlo)                                           Ca. 3 t.
  2. Torsdag 20.04.2017 Utslettefjellet ToppTrim 2017 252 m.o.h.             Ca. 1-2 t.
  3. Torsdag 27.04.2017 Melen 499 m.o.h. (rundtur via Ytsa Sørliv.) frå Dalsh.    Ca. 3-4 t.
  4. Mandag 15.05.2017 Hopsfjellet 333 m.o.h. (Sveio)                               Ca. 2,5 t.
  5. Torsdag 01.06.2017 Dalshaugane – Botnavatnet – Kløvskarfjellet – Dalsh. Ca. 4 t.
  6. Torsdag 15.06.2017 Heio – Steinen – St.Tjødnadalen – Heio   Ca. 4 t.

tur-bilde

 

 

 

 

 

 

Svebakken i Tysvær

 

Haustprogrammet (NB! Oddetalsveker)

  1. Tirsdag 15.08.2017  Prestavarden ToppTrim 422 m.o.h. ca.12-13km Start/mål Øvre Økland (via Vatnadalen) – Hovtrongsvatnet – Ravatnet Ca. 4t 10min. inkl. pause
  2. Onsdag 30.08.2017 Landasåta ToppTrim. 366 m.o.h.                                Ca. 2-3 t.
  3. Torsdag 14.09.2017 Stovegolvet (frå Kraftstasjon via Tyseskaret) Ca. 3 – 3,5 t. 11.
  4. Tirsdag 26.09.2017  Siggjo           Ca. 2,5 t

 

 

Me har teke med 3 av ”topptrim-toppane” til Stord-Fitjar Turlag. + nokre TellTurar Stord-Fitjar-Bømlo-Sveio-Tysvær

 

NB! Det vil koma nærare informasjon om møteplass/tid i forkant av kvar tur!

Elles vil me også satsa på ein måneskinstur i slutten av året (ca. midten av nov.)

 

 

Med vennleg helsing (for Velferdsklubben/turgruppa) Wenke Åse mob. 951 30 928  –  wenke.ase@kvaerner.com
PS! Med forbehold endringer om noko spesielt skulle oppstå!