Føyno

På Føyno har me fire hytter. Hyttene ligg flott til ved sjøen med god plass til store og små båtar.

Det er eit stort uteområde, badestrand og grillhytte på eigedommen.

Bryggene er reservert for medlemmar i velferdsforeningen. Det er ei lita brygge som reservert for hyttebåtane.

Det er bilveg heilt fram til alle hyttene, og TV med bra kanalar.

Detaljert informasjon om søknadsfristar, ledige dagar, utstyr, leigeprisar og bilete av hytta er publisert i Cabinweb.

Nauste

Nauste er forsamlingslokalet på Føyno. Her er det tilgang til internett.

Breiflabben

Breiflabben har 10 soveplassar og er godt utstyrt.

Sjøstjerno

Sjøstjerno har 10 soveplassar og er godt utstyrt.

Flyndro

Flyndro har 10 soveplassar og er godt utstyrt.

Trollkrabben

Trollkrabben har 12 soveplassar og er godt utstyrt.

Denne hytta er òg tilrettelagt for funksjonshemma.