Hyttene til Velferdsforeningen Kværner Stord

Velferdsforeningen har 19 store og godt utstyrte hytter på fjellet og ved sjøen.

Hytter på fjellet

Hyttene på fjellet er på Vågslid og Hovden, og ligg i fint turterreng med kort avstand til skiløyper og alpinsenter.

Hytter ved sjøen

Hyttene ved sjøen er fordelt på tre store eigedomar med eigne kaier og badestrand.

Alle hyttene ligg i områder med gode forhold for fritidsfiske. Hyttene er på Føyno, Tittelsnes og Buneset, alle med kort kjøreavstand frå Stord.

Bestilling av hytter

Våre medlemmar og pensjonistar søkjer på hyttene online i Cabinweb.  Søkjaren vert varsla via e-post om tildelingsresultat.

All informasjon om ledige hytter, søknadsfristar, leigeprisar og detaljar/bilete frå alle hyttene er tilgjengelig informasjon i Cabinweb.

Treng du hjelp med pålogging/brukar, ta kontakt med: velferd-stord@akersolutions.com eller ta kontakt med JEØ 464 00 757

På Føyno har vi internett på Nauste (forsamlingslokalet).

For å leige hytte må du logge inn gjennom Cabinweb