Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Barnehage

Aker Solutions på Stord har “egen” bedriftsbarnehage.

Ansatte har fortrinnsrett på barnehageplass. Søknad via vanlig opptak på Stord kommune sine hjemmesider.

Barnehagen er lokalisert eit steinkast fra bedriftsområdet, med nær tilknytning til natur og friområder.