Det vil nå være mulig og å søke på 5 sjøhytter gjennom sommeren. 2 på Føyno,2 på Tittelsnes og ei på Buneset. 5 hytter vil stå i karantene i en uke gjennom hele sommeren, disse roteres. (Fjellhyttene forblir stengt inntil videre)
Det forutsettes at det kun er personer fra husstanden eller nær familie som kan leie hytte. Forøvrig vises det til FHI sine retningslinjer.
Renhold er ekstra viktig i disse tider, og det forventes at dette vil ha stor prioritet når hytta forlates etter endt opphold. Eksterne vil inn og desinfisere i forkant neste utleieperiode.
Leieforholdet er fra fredag til fredag. Det vil bli foretatt kontroll av renhold som tidligere, klarer vi ikke og opprettholde en høy standard må en vurdere om en fortsatt kan holde utleieaktiviteten oppe.
Retningslinjene er basert på risikovurdering gjort av styret i Velferdsforeningen Kværner Stord i samarbeid med bedriftslege. Ved endring i Covid-19 situasjonen kan kanselering skje på kort varsel. Er noe uklart rundt dette så ring 464 00 757