Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Fellestreninger

Heisan og god morgen/formidag 🙂
Fellestreninger vil fortsette på et tr.senter etter jul, (Mulig oppstart i november om vi får det til ) dette blir på samme måte som før pandemien kom. Det vil bli en egenandel som er basert på totalt 48 timer
+ -, dvs frem til sommeren fordelt på to timer hver uke. Ingen refusjon for timer en ikke møter opp på.
Vil være en begrensing på ant. deltakere, så mølleprinsippet vil gjelde her.
Dere som er intresert tar kontakt med meg på mail/tlf. så tar vi komunikasjonen derfra.
Mvh
Jan Erik Økdal 464 00 757