Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

FØRSTEHJELPSKURS torsdag 9.feb og torsdag 16. feb. 23

Bedriften tibyr nå gratis førstehjelpskurs til sine ansatte. Dette vil foregå i Velferdsbygget (skulestove 3) Kl: 18:00 på begge datoene. Dere som er intresert sender mail til:
velferd-stord@akersolutions.com merk mail: “førstehjelp” og hvilken dato du vil delta på.
Kan være et bilde av 1 person og tekst som sier 'VELKOMMEN TIL FORSTEHJELPSKURS Rode Kors Stord holder kurs i forstehjelp Kursets innhold: Varsling til 113 Undersokelse av pasient Hjerte og Lungeredning Kurset varer 1 time lode Relpekorps Rode Kors Stord og Fitjar Hjelpekorps'
Se innsikt
0 rekkevidde for innlegg
Alle reaksjoner:

9