Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Generalforsamling Velferdsforeninga Kværner Stord