Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Industriløpet

Velferdsforeninga Aker Solutions Stord dekker påmelding for ansatte fram til 16.jan. Gi beskjed om det er 5 km eller 10 km du vil delta på. Mail sendes til : velferd-stord@akersolutions.com