Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Inne bandy

Velferdsforeningen  har tilbod om innebandy kvar torsdag kl. 20.00  i gymsalen på Langeland skule.

Ta kontakt med; Jarle Iversen tlf 90606081 eller tlf 95937453 Roald Bergseth for meir info.