Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Konfirmasjon 2023

 

KONFIRMASJON 2023
SØKNADSFRIST FOR LEIE AV NAUSTE TIL KONFIRMASJON I 2023,ER 1.7.22
PRIS KR. 1000.- PR. DAG. TREKNING BLIR UTFØRT 4.7.2022. DETTE ER ET TILBUD KUN FOR MEDLEMMET OG DERES BARN/ STEBARN.
DET HAR INGEN HENSIKT Å SØKE FØR DERE HAR FÅTT DATOEN. DERSOM DET ER BEHOV FOR OVERNATTING, KAN DET RESERVERES MAX 2 HYTTER I LAG MED NAUSTE.
Søknad på “Nauste” Føyno går via e-post som merkes Konfirmasjon 23 : velferd-stord@akersolutions.com