Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Konfirmasjon 2019

SØKNADSFRIST FOR LEIE AV NAUSTE TIL KONFIRMASJON I 2019 . ER SATT TIL 30.6.18

PRIS KR. 1000.- PR. DAG.

TREKNING BLIR UTFØRT 1.7.2018.

DETTE ER ET TILBUD KUN FOR MEDLEMMET OG DERES BARN/ STEBARN.

DET HAR INGEN HENSIKT Å SØKE FØR DERE HAR FÅTT DATOEN. DERSOM DERE HAR BEHOV FOR OVERNATTING, KAN DERE RESERVERE MAX 2 HYTTER I LAG MED NAUSTE.

Søknad på “Nauste” Føyno går via e-post som merkes Konfirmasjon 19 :

velferd-stord@kvaerner.com