Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Søknadsfrist for Konfirmasjon 2021 på Nauste

SØKNADSFRIST FOR LEIE AV NAUSTE TIL KONFIRMASJON I 2021,ER SATT TIL 30.6.20 PRIS KR. 1000.- PR. DAG. TREKNING BLIR UTFØRT 1.7.2020. DETTE ER ET TILBUD KUN FOR MEDLEMMET OG DERES BARN/ STEBARN. DET HAR INGEN HENSIKT Å SØKE FØR DERE HAR FÅTT DATOEN. DERSOM DERE HAR BEHOV FOR OVERNATTING, KAN DET RESERVERES MAX 2 HYTTER I LAG MED NAUSTE.
Søknad på “Nauste” Føyno går via e-post som merkes Konfirmasjon 21 : velferd-stord@kvaerner.com