Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Konfirmasjon på Nauste i 2020 (Trekning utført)

SØKNADSFRIST FOR LEIE AV NAUSTE TIL KONFIRMASJON I 2020 . ER SATT TIL 30.6.19 PRIS KR. 1000.- PR. DAG. TREKNING BLIR UTFØRT 1.7.2019. DETTE ER ET TILBUD KUN FOR MEDLEMMET OG DERES BARN/ STEBARN. DET HAR INGEN HENSIKT Å SØKE FØR DERE HAR FÅTT DATOEN. DERSOM DERE HAR BEHOV FOR OVERNATTING, KAN DERE RESERVERE MAX 2 HYTTER I LAG MED NAUSTE.

Søknad på “Nauste” Føyno går via e-post som merkes Konfirmasjon 20 : velferd-stord@kvaerner.com