Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Korona viruset !!!!

‘’ Etter rettningslinje basert på FHI (Folkehelseinstituttet) og Kværner for håndtering av koronavirus, blir alle våre velferdsaktiviteter stoppet inn til videre.

Dette gjelder hallaktiviteter, bading og all trening i sal.

Mvh Styret ‘’