Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Kunngjering Generalforsamling 2018

Det vert gjennomført Generalforsamling for Velferdsforeininga Kværner Stord i regionalt BU* torsdag 22.03.2018.

Forslag til Generalforsamlinga må vera skrifteleg og med namn på forslagstillar. Alle medlemmer av foreininga kan koma med forslag.

Forslag må vera levert til styret v/ Jane Ulriksen innan Torsdag 08.03.2017.

Kunngjering Generalforsamling 2018