Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Kværner bading…..

Sitat fra badevakt;
Garderobane er ofte veldig rotete ette kverner bading, me har dei to siste gangne brukt mykkje tid på å rydde etter folk har forlatt garderobabe.”
Syns dette er trist, at noen voksne mennesker/ungdommer IKKE kan rydde etter seg. Vil at dere som benytter dette tilbudet påser at det er ryddig og i orden etter Kværner-bading.
Dette vil det bli fokus på !