Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Kværner Turer sesongen 2019

Vi vil også i år starte opp med ettermiddagsturer i skog og mark

Kværner Velferdsklubb vil også i år støtte opp om deltagelse på STORD TOPP 8.- 26.mai KOmmer egen påmeldingsinfo her

I tillegg har vi gleden av å kunne tilby Medlemmer i Velferdsklubben Kværner Tur til Dronningstien helga 13-15 sept. – Egen info og påmelding kommer

Ettermiddagsturer våren 2019

Utslettefjellet                                                   uke 15

Dalshaugane/Botnavatnet/Klovskarvatnet     uke 17

Lundsæter/Tysevatnet                                   uke 19

Kjeringjo/Beinatjødnsvarden/Svartavatnet    uke 21

Stovegolvet                                                   uke 23

 

Turkomiteen består av  Unni Gudmundsen, Hilde Kråkenes sen, Kristin Vatna Vik og Magne

Sakseid (pensjonert og aktiv turleder).

Hilde er kontaktperson og sender ut info når turen nærmer til de som har regisrert seg på infoliste. HVis du vil ha denne infoen sender du mail til

hilde.krakenes.engelsen@kvaerner.com

og du blir med på turene

SE forøvrig vedlegg hvor alle turene og retningslinjene er beskrvet

Turgruppa Kværner Velferd 2019 – inkl topp8 og dronningstien