Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Laksefiske i etne-elva 2022

                                                                                                                   LAKSEFISKE I ETNE-ELVA;
Vi har fått tildelt gode soner og døgn :
21.06-sone 18. 24.06-sone 17. 25.06-sone 22. 30.06-sone 5. 08.07-sone 16. 15.07- sone 19. 20.07-sone 4. 23.07-sone 23. 30.07-sone 7. 30.07-sone 6.06.08-sone 22. 13.08-sone 23.
PRIS pr.døgn 395,-
Det vil bli søknad på disse døgnene/sonene slik at flest mulig kan ha et lodd i potten. Søknadsfrist 20 mai. Vinnere betaler med VIPPS straks etter trekning. Ingen refusjon for soner som ikke benyttes. Fiske kortene hentes på Etne Camping når den tid kommer, der står all info som trengs.
Ett fiske døgn er fra kl: 18.00 til 17.00 påfølgende dag.
Søknad sendes til : velferd-stord@akersolutions.com
Mail merkes med; Laksefiske
Spørsmål rundt fiske i Etnelva rettes til 464 00 757
SKITT FISKE NÅR TIDEN KOMMER 🙂