Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Laksefiske i Etne-elva

Følgende gode soner/datoer har vi fått tildelt sesongen 2024.

18. juni sone 18. 23.juni sone 17. 27. juni sone 8. 28. juni sone 22. 9. juli sone 16. 13.juli sone 19. 17 juli sone 4. 23.juli sone 23. 27.juli sone 6. 28 juli sone 5. 3 august sone 22. 11.august sone 22.

Pris pr.døgn 400,-

Det vil bli søknad på disse døgnene/sonene, slik at flest mulig kan få et lodd i denne potten.

Søknadsfrist 24.mai. Vinnere betaler med VIPPS straks etter trekning. Ingen refusjon for soner som ikke benyttes. Fiskekortene hentes på Etne Camping når den tid kommer, der står all relevant info som trengs.

Ett fiske døgn er fra 18.00 til 17.00 påfølgende dag.

Søknad sendes til : velferd-stord@akersolutions.com

E-post merkes med: Laksefiske.

Spørsmål rundt dette rettes til Jan E Økdal 464 00 757

Som vanlig ønskes skitt fiske.