Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Laksefiske i Etne-elva i perioden 02/7-16/8

 

Velferdsforeningen har fått tilgang på 15 soner med 14 datoer; Sone 5 02.07. Sone 8 02.07. Sone 22 03.07. Sone 22 04.07. Sone 23 08.07. Sone 5 13.07. Sone 22 27.07. Sone 21 28.07. Sone 16 29.07. Sone 23 30.07. Sone 16 01.08. Sone 4 10.08. Sone 5 12.08. Sone 19 15.08. Sone 16 16.08

Ett fiskedøgn varer fra kl.18.00 til kl.17.00 påfølgende dag. Overnatting må den enkelte ev sjøl ordne med. Intresserte tar kontakt med Velferdskontor/ 464 00 757 fra Onsdag 19.06. Her blir det først til mølla med avtale og bet med VIPPS. Ingen reservasjon på face eller mail. Ingen refusjon av betalte ubenyttede soner. prisen er den samme lave som forrige år; 380,- pr/døgn.