Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Ønsker du medlemskap i velferdsforeningen

Kværners velferdsforening på Stord vil utvikle felleskap og trivsel gjennom deltakelse

i positive og utviklende fritidsaktiviteter. Vi ønsker å legge til rette for et variert og

familievennlig tilbud for alle bedriftens ansatte.

Medlemskap via lønnstrekk på kr 50.- pr mnd.

Hyttene koster kr 300.- pr døgn å leige

Send e- post for innmelding til: velferd-stord@kvaerner.com

Skriv navn og lønns nr.