Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Prisjustering på Utlånsbuo …..

 

Tidlig i vår ble det satt ned en gruppe av styret i Velferdsforeningen for og se på prisene totalt på alle utleie objekt. Jevnt over har det blitt en prisnedgang på så og si samtlige utleieobjekt. Litt av årsaken er at en del av utstyret er nedbatalt,derfor kan en gjøre denne øvelsen. Kan  informere om at  siste året er det kjøpt inn bl.a noe Bosch som går på batteri, i tillegg en del annet utstyr. På stillasfronten er vi også godt rustet med 2 hengere fra Jamax på 99 m2 og en 40-50 m2 Delta-fasadestillas som en plukker etter behov.

Vil anbefale alle og ta en titt innom “Buo” i våre åpnongstider som er : Tirsdag og torsdag mellom 14.30 – 15.30