Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Avtale med Fitnessinvest