Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Ny avtale med nr1 fitness…. 12 mnd binding + 1 PT time.