Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

STOR HENGER

Med ekstra karm
Tillatt last: 1800kg
L: 4070 B: 1580

Priser
Inntil 3 timer: 150,-
Døgn: 250,-
Helg: 490,-

Alt utover tre timer reknes som døgn!