Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

VARMEVIFTE

ELITECH, termostatstyrt.
1650 Watt / 3300 Watt (16A)

Priser
60,-
120,-
200,-