Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Signert avtale

I dag ble den siste av hytte-avtalene signert med eierne. Her representert ved Velferdsforeningen Aker Solutions Stord og Andelslaget Vågslid v/Roger Sæverud Sagvåg. De øvrige eierne er: EIT Velferdsklubben, Lederne og Verstedklubben. Dette er avtaler som gjelder 10-år frem i tid. Tilstede på møtet var også styreleder i Velferdsforeningen Aker Solutions Stord: Sigurd Sævareid, Holger Iversen og Finn Madsen fra Verkstedklubben.
Håper på et fortsatt godt og positivt samarbeid som vi har hatt de siste 10 årene, der veien videre formes sammen.