Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Tak-snø på fjellhyttene.

Tak-snø på fjellhyttene

Det vil variere hvor masse snø det er på de forskjellige objektene. Noen tak er tatt nylig andre ikke, da noen hytter står ledig over en lengre periode. Nå fremover er det folk på det fleste + i vinterferien.

Vi er helt avhengig at det gjøres en innsats på takene, som mange hittil har bidratt med. Dette setter vi alle pris på !