Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Tur-Orientering – Vilt , Vakkert og Rått !

Velferdsforeningen Kværner Stord vil også i år tilby Stord Orientering sitt tur-
orienterings tilbod «Storatraven» og «Litlatraven» til ein rimelig pris for medlemmene.

Litlatraven er 30 lette postar tett opptil sti og vegsystem. Storatraven med 60 postar varierar i vanskegrad, men ingen er vanskelige . Det er god premiering på opplegga !

Områda i år er : Storatraven : Dyviksåto, Hatlandsmarka og Landåsen
Litlatraven : Almåsmarka og Sjoalemyra
Alle postar har GPS koordinatar

Tur O posane vert seld i 2. etg i kantina i administrasjonsbygget fredag 9.mars kl 11.00-12.00 og Bleikjehaugen i resepsjonen .
Pris kr 50 pr opplegg (trekkes på lønn).

Seinare kan du kjøpe i utlånsbua tirsdag og torsdagar 1430-1530, eller i resepsjonen på Bleikjehaugen , evt kontakt
arne.henrik.hovden@kvaerner.com , 95118640