Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Turgruppa Kværner Velferd – Tursesongen 2018

 

Stovegolvet                         Stord             Veke 35

Målefjell                               Sveio             Veke 37

Siggjo                                    Bømlo           Veke 39

Austnes                                 Bømlo           Veke 41

Komité:

Komiteen består av Unni Gudmundsen, Hilde Kråkenes Engelsen, Kristin Vatna Vik og Magne Sakseid (pensjonert og aktiv turleder).

Mål:

Målet med turane er å få folk med på felles ettermiddagsaktivitet og gjerne gå og finne nye turmål med kollegaer. Telltur er blitt et populært tiltak i regi av Friluftsrådet Vest og de enkelte Turlaga i kommunen i distriktet. Me hadde derfor som mål å sette opp en del av disse turane i programmet for våren og hausten.

Generell Turinformasjon:

  1. Turane startar primært kl. 17.00 Der det er behov for transport vil ein informera om felles møteplass for samla køyring. Denne informasjon vil komme før den enkelte tur.
  2. Pga. me har mykje ‘vær’ her på vestlandet prøver me å sjå ann vêrmeldinga slik at turdagane vil variera. I planen har me satt opp veke nr. (oddetalls veker)
  3. Det kan bli spontanturar utover dette.
  4. Alle har med seg eigen mat og drikke til turen.
  5. Cognizant sine medlemmer på Stord inviteres og til å være med på turenepå Stord inviteras også til å vera med på turane.

Telltur:

Her er meir info om Telltur: http://www.telltur.no/friluftsradet-vest/

Kontakt:

Hilde vil være kontaktperson og bygge opp ei postliste for dei som ynskjer info om turane. Ho vil senda ut info om turane veka før til dei som vil væra med på postlista.

Send ho ein e-post om du vil ha info om turane :  hilde.krakenes.engelsen@kvaerner.com

Er ein allereie på ‘postlista’ og ikkje ynskjer og vere der, send ho ein e-post om da og.

 

Helsing Komiteen J