Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Viktig ved hytteleie !

 

 

Når det bestilles hytte via CABINWEB er det en forutsetning for leieforholdet ,at tildelingsbrevet leses i sin helhet og at innholdet forstås. Mye tyder på at et lite mindretall tar seg bryet å lese all informasjonen som tar et par minutter.

Vil samtidig minne om at det skal være varme på ovnene på denne årstia. Vinduer og dører skal lukkes og låses.

Den siste tiden er det oppdaget ulåste dører og vinduer som står på gløtt på badet eller soverom.