Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Bordtennis

Bordtennis for bedrifter

 

Stord Bordtennisklubb kan no tilby bordtennistrening for alle bedrifter i bordtennishallen på Vikahaugane.  Me veit at det er veldig mange som har spelt bordtennis på Stord opp gjennom tidene, både i klubben og privat.   Me veit også at mange gjestearbeidarar har ytra ønskje om bordtennis

 

Me har hatt folk innom som har spelt litt, men no vil me altså gå ut med eit breiare tilbod for å samla fleire på ein gong.

 

Me har 8 bord ståande oppe i bordtennishallen

 

 

Det vil i første omgong vera tilbod om bedriftstrening kvar

torsdag kl.19.00-20.30

 

Det vil vera ein representant frå Stord Bordtennisklubb tilstades under treninga.

Om du ikkje har racket, så kan du låna av oss i første omgong.  Om du vil kjøpa ny racket anbefaler me at du tar kontakt med oss, me har gode avtalar og kan rettleia ved kjøp.

 

Pris: Det kostar kr 600,- å spela fram til me sluttar av før sommaren

 

 

Om du ønskjer å spela så kontakt oss

 

Atle Irgens tlf.: 99725051 mail: atle.irgens@sklbb.no

 

Du kan også møta direkte i hallen om du ønskjer

 

Vel møtt

 

 

Stord Bordtennisklubb – Atle Irgens