Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Velferdstilbod for dei som er i Oslo

Det er lagt tilrette med ulik felles informasjon og ulike tilbod og fellesaktiviter for dei som er i Oslo.

Dersom du ønsker å motta informasjon og eventuelt delta på dette, må du registrere deg på lista her;

http://team.knet/sites/KSTwf/Lists/Aker%20Stord%20Personell%20Oslo%202011/AllItems.aspx