Prisjustering på Utlånsbuo …..

  Tidlig i vår ble det satt ned en gruppe av styret i Velferdsforeningen for og se på prisene totalt på alle utleie objekt. Jevnt over har det blitt en prisnedgang på så og si samtlige utleieobjekt. Litt av årsaken er at en del av utstyret er nedbatalt,derfor kan en gjøre denne øvelsen. Kan  informere…

Utlånsbuo Åpner

  UTLÅNSBUO ÅPNER: Den vil være åpen tirsdag og torsdag fra kl: 14:00-15:30. Slik det er nå, må vi forholde oss til de nasjonale påleggene som er innført. Inne på Utlånsbuo skal det være maks 2 personer,blir det stående folk på utsiden skal disse holde 2 m avstand. Håndsprit skal benyttes når en kommer inn.…