Velferdsforeninga
Aker Solutions Stord

Da har vi fått inn ny ladning med turkart for: Stord-Fitjar. Kjøpes for 100,-kr. 1/2 pris 😀 (Vipps)på Velferds kontoret.